Korzystanie z serwisu

DRODZY KLIENCI !
1. Prosimy o nieskładnie zamówień, których nie macie zamiar zrealizować, lub odebrać. W świetle prawa zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar !
2. W trosce o dobro użytkowników wszystkie IP oraz numery komputerów i czas transmisji są rejestrowane.
3. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są nowe i są pakowane w bezpieczne paczki tak by uniknąć uszkodzeń.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
Zamówienia będą realizowane po wcześniejszej akceptacji i wysłaniu potwierdzenia mailem, sms, telefonicznie.
Każde zamówienie musi przejść taką weryfikację (potwierdzenie złożenia zamowienia - wysylanie automatycznie, oznacza jedynie ze zamowienie wpłynęło do serwisu)
W przypadku braku towaru na magazynie zamówienie będzie zrealizowane w najbliższym możliwym termnie. Jeśli termin realizacji zamówienia wyniesie dłużej niż 14 dni, kupujący zostanie poinformowany o braku towaru i braku możliwości realizacji zamówienia. Zamówienie może być anulowane bez podania przyczyny.
 


Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Garbusy.pl Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony garbusy.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to: Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie, Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony garbusy.pl. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 31.08.2013r. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.